protipovodňové hráze

Protipovodňové hráze

Protipovodňové hráze postavené s využitím systému PROTEX jsou optimálním opatřením pro místa s malým zástavbovým prostorem, obtížnou přístupnosti (dřeviny, výstavba) s nároky na estetický vzhled a výškou hráze do cca 1 m.

Více

eroze

Eroze

Protierozní stavby nacházejí uplatnění v lokalitách ohrožených smyvem úrodné zemědělské půdu z polí do vodotečí. Zpevnění koruny přehrazení s využitím vaků PROTEX stabilizuje celou stavbu vůči stékající přívalové vodě.

Více

mělké sesuvy

Mělké sesuvy

Pro stabilizaci paty mělkých sesuvů, která zabraňuje sesuvům následným jsou vaky PROTEX velmi vhodnou volbou. Díky pevnosti a mechanické stabilitě zatuhlé plnicí směsi je toto řešení dobře odolné vůči tlaku nestabilní vrstvy zeminy.

Více