O firmě

sídlo firmy KOEXPRO OSTRAVA, a.s.

KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost byla založena v květnu 1995 jako soukromá společnost českými vlastníky, v rámci transformace výzkumně – vývojových základen uhelných revírů České republiky. Trvale silnou stránku společnosti je schopnost komplexně řešit požadavky zákazníka díky aktivitám v celém řetězci Výzkum – Vývoj – Výroba – Prodej – Servis. Ve vývoji firma spolupracuje s akademickými pracovišti, jako např. VŠB TU Ostrava, Akademie věd, VUT Brno.

Aktivity společnosti stojí na třech pilířích:

  1. DŮLNÍ PROGRAM, v rámci kterého je dodavatelem nářadí, strojů a technologií, určených pro hlubinné dobývání uhlí. Pod značkou KOEXPRO spolehlivě pracují na šachtách v České republice, Polsku, Rusku, Číně a Vietnamu.
  2. POTRUBNÍ DOPRAVA – POVRCH, v této oblasti firma využívá vlastní „know how“ z oblasti čerpání silně zahuštěných směsí, které přetvořila do celé řady novátorských produktů. Sem patří i patentově chráněný systém PROTEX, který je určený k progresivnímu řešení protipovodňových, protierozních a protisesuvných opatření.
  3. SPECIÁLNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ TECHNIKA, zahrnuje aktivity v oblasti pneumaticky, hydraulicky, elektricky i mechanicky ovládaných manipulačních prostředků, montážních linek a malou mechanizaci pro stavbu a údržbu železničních tratí.