Použití

Pro lepší pochopení potenciálu hrází postavených s využitím systémů PROTEX a pro snadnější vymezení této technologie vůči ostatním používaným metodám jsme pro Vás připravili stručné vymezení vhodnosti pro jednotlivé aplikace a několik případových studií, které se zabývají reálnými požadavky na konkrétní řešení:

Protipovodňové hráze

Protipovodňové hráze postavené s využitím systému PROTEX jsou optimálním opatřením pro místa s malým zástavbovým prostorem, obtížnou přístupnosti (dřeviny, výstavba) s nároky na estetický vzhled a výškou hráze do cca 1 m.

Případové studie:

 

Eroze

Protierozní stavby nacházejí uplatnění v lokalitách ohrožených smyvem úrodné zemědělské půdu z polí do vodotečí. Zpevnění koruny přehrazení s využitím vaků PROTEX stabilizuje celou stavbu vůči stékající přívalové vodě.

Případové studia:

 

Mělké sesuvy

Pro stabilizaci paty mělkých sesuvů, která zabraňuje sesuvům následným jsou vaky PROTEX velmi vhodnou volbou. Díky pevnosti a mechanické stabilitě zatuhlé plnicí směsi je toto řešení dobře odolné vůči tlaku nestabilní vrstvy zeminy.

Případové studie: