Pro objednatele

Majitelům a správcům pozemků pomáháme v jejich úsilí ochránit území v jejich péči před následky povodní, půdní erozi a stabilizaci ploch ohrožených mělkými sesuvy. Naše realizační zkušenosti nám umožňuji kvalifikovaně odpovědět na otázky a nejasnosti, se kterými se při zvažovaném opatření potýkáte. Doporučíme Vám vhodného projektanta, zajistíme osobní reference z realizací projektů v minulosti. U některých z nich již existuje dlouhodobá zkušenost s funkčnosti stavby prověřená například povodní. Poskytneme Vám informace, které Vám usnadní rozhodování a sníží náklady na výstavbu díla.