Pro projektanty

Měřící stand pro hydraulické zkoušky v akci

Hydraulické zkoušky protipovodňových vaků PROTEX

mechanické zkoušky a zkoušky chemické nezávadnosti

Z průběhu mechanických zkoušek a zkoušek chemické nezávadnosti plnících směsí

Projektanty a pracovníky projekčních kanceláří zaměřených na navrhování staveb zaměřených na ochranu a zachování kulturní krajiny vzděláváme v tom, jak správně posoudit vhodnost použití systému PROTEX v projektech. Školíme jak správně vyprojektovat a spočítat stavbu. Poskytujeme podklady nezbytné pro výpočet, které jsou výsledkem měření a testování během celého vývoje PROTEX systému. Průběžně informujeme o důležitých novinkách, které rozšiřují možnosti uplatnění staveb s využitím vaků plněných přesně definovanou směsí.

Parametry systému PROTEX ke stažení