PROTEX systém

PROTEX systém je nové řešení které je určené pro výstavbu trvalých nebo i dočasných protipovodňových ochranných hrází, staveb v oblasti vybřežování, protierozních opatření a jako prevence mělkých sesuvů.Základním stavebním prvkem jsou textilní vaky, které jsou v místě instalace čerpadly na beton naplněny směsi popílku (popř. kameniva, odprašků, písku a dalších v místě dostupných sypkých materiálů) s cementem a vodou. Tkaninové vaky se dodávají v délce do 25 m, ale s pomocí spojek lze vyrobit vak v délce i několika set metrů.

V současnosti se využívají tyto typy vaků:

Hadicový vak

nákres - hadicový vak

ukázka realizace - hadicový vak

Ledvinový vak „dvojče“

nákres - ledvinový vak „dvojče“

ukázka realizace - ledvinový vak „dvojče“

Vak „trojče“

nákres - vak „trojče“

ukázka realizace - vak „trojče“

Kombinovaná ochranná hráz s rozdílným jádrem

nákres - kombinovaná ochranná hráz s vnitřním vakem

vizualizace poldru Chlebičov

Stavebnicový vak („big bag“)

nákres - stavebnicový vak („big bag“)

ukázka realizace - stavebnicový vak („big bag“)

Vak matrace

nákres - vak matrace

ukázka realizace - vak matrace

Po zatuhnutí směsi ve vacích je stavba plně funkční. Z estetických důvodů se doporučuje vaky překryt, např. zeminou a její zatravnění. Celé řešení pak přirozeně splyne s okolní krajinou.Názornou ukázku výstavby a funkčnosti povodňové hráze realizované s využitím PROTEX systému můžete shlédnout na tomto videu:

 

Další videa naleznete na stránce Realizace. PROTEX systém je vyvinut s finanční podporou TAČR a podílejí se na něm VŠB TU OSTRAVA (fakulty FBI, HGF, FEI), KOEXPRO OSTRAVA, a.s. a VUT Brno (FAST).

PROTEX systém je chráněn patenty v České republice a dalších zemích Evropy.