Realizace

Vybřežování – proti povodňové hráze

Těrlicko – místní část Hradiště

Povodňová hráz na řece Stonávka

Vybudováním této hráze byl splněn požadavek ochrany majetku (zaplavování chatové osady) a následně byl v uvedené lokalitě Povodím Odry snížen povodňový stupeň.

Max. výška: 0,8 m
Délka: 90 m
Vaky: trojče o ø válců 340 mm
Plnící materiál: směs popílku s cementem a vodou

Letohrad – místní část Dolejší Kunčice (Tichá Orlice)

Povodňová hráz na řece Tichá Orlice

Max. výška: 0,6 m
Délka: 50 m
Vaky: trojče o ø válců 340 mm
Plnící materiál: směs otěrového prachu z lomu Mistrovice s cementem a záměsovou vodou

Petrovice u Karviné – říčka Petrůvka

Povodňová hráz na řece Petrůvka v lokalitách Pastná a Pastvisko

Max. výška: 0,7 m
Délka: 56 + 106 m
Vaky: trojče o ø 340 mm + trojče o ø 300 mm
Plnící materiál: popílkocementová směs

Vaky byly zasypány zeminou a oseté trávou.

obec Bělá

Ochrana proti vybřežování Píšťského potoka

Vybudováním této hráze byl splněn požadavek ochrany majetku (zaplavování chatové osady) a následně byl v uvedené lokalitě Povodím Odry snížen povodňový stupeň.

Max. výška: 0,3 m
Délka: 327 m
Vaky: hadicový o ø 300 mm
Plnící materiál: popílkocementová směs

V místě křižování cesty s potokem je hráz přerušena, volný prostor mezi oběma konci vaků je široký cca 3 m. V případě nebezpečí povodně se zde použije vak ledvina dvojče s vnitřní vložkou igelitu, který je uskladněn u místních hasičů a pomocí čerpadla nebo hydrantu se naplní vodou. Po pominutí povodně se voda z vaku vypustí, vak se vysuší a znova uskladní u hasičů k opakovanému použití.

Město Olešnice – říčka Hodonínka

Povodňová hráz na říčce Hodonínka

Max. výška: 0,9 m
Délka: 103 m
Vaky: trojče ø 350 mm (dolní válce) a ø 450 mm (horní válec) v kombinaci s vaky
trojče ø 450 mm (dolní válce) a ø 550 mm (horní válec)
pro zpevnění břehu použity vak matrace 4 x 2,1 m
Plnící materiál: popílkocementová směs

Vybudováním této hráze byl splněn požadavek ochrany majetku obce v uvedené lokalitě a hráz byla zanesena do protipovodňového plánu města Olešnice.

Hodnocení obecních a městských úřadů v těchto lokalitách, které proběhlo s odstupem několika let, bylo jednoznačně pozitivní.

 

Eroze

protierozní přehrážka k zachycení erozního smyvu a splavenin

Hustopeče

Vybudována protierozní přehrážka v údolnici k zachycení erozního smyvu a splavenin

Vybudováním této hráze byl splněn požadavek ochrany majetku (zaplavování chatové osady) a následně byl v uvedené lokalitě Povodím Odry snížen povodňový stupeň.

Max. výška: 1,1 m
Výška přepadu: 0,9 m
Délka: 28 m
Vaky: trojče o ø válců 680 mm
Plnící materiál: místní environmentální směs kameniva, otěrového prachu, cementu a vody