Vlastnosti

 

výstavba protipovodňové hráze v nepřístupném terénu

Výstavba protipovodňové hráze v nepřístupném terénu. V popředí plnící hadice, kterou byla hadice plněna z místa fotografa.

testy hráze PROTEX

Testy prokázaly mimořádnou odolnost hráze PROTEX proti průsakům.

ukázka zatravnění hráze PROTEX

Demonstrativní ukázka zatravnění ochranné hráze PROTEX.

ukázka minimálního prostoru pro zbudování protipovodňové hráze

Ukázka minimálního prostoru, nezbytného pro zbudování protipovodňové hráze.

protipovodňové řešení s ukotvením plotu

Protipovodňové řešení s využitím systému PROTEX může sloužit i k ukotvení plotu.

protipovodňová hráz po letech

Protipovodňová hráz po letech – vtěsnaná na minimální zástavbový prostor osázena skalničkami vizuálně zušlechťuje prostor.

Díky své inovativní hadicové koncepci má systém PROTEX vlastnosti, které poskytuji řadu výhod:

 1. Rychlost výstavby
  Protože plnění celé délky vaků probíhá kontinuálně z čerpadla, je hrubá stavba celé hráze velmi rychlá. Proto jsou protipovodňové hráze PROTEX vhodné jako pohotové řešení při akutním ohrožení vodou.
 2. Výstavba i bez přístupové cesty
  Doprava plnicí směsi hadicemi může probíhat až na vzdálenost 1000 metrů. To předurčuje systém PROTEX jako ideální řešení pro místa, kde není možnost vjezdu mechanizace (například ochrana rodinných domů na březích potoků) nebo by vybudování přístupové komunikace bylo příliš nákladné.
 3. Bez nutnosti kácet okolní dřeviny
  V olšinách na březích toků lze natáhnout vak v linii hráze i v hustém porostu a bez problémů naplnit čerpadlem. V krajině nevznikají jizvy po technologicky nezbytném kácení.
 4. Malý zástavbový prostor
  Díky plnicím směsím s obsahem cementu má hráz vysokou pevnost. Proto je, v porovnání s tradiční sypanou hrází, její šířka výrazně menší (hráz nemusí mít širokou korunu) a to při vyšší odolnosti hráze proti podmáčení.
 5. Příznivá cena
  Z důvodu rychlosti výstavby, zbytnosti přístupové komunikace pro mechanizaci, malé šířky a tím i malého objemu hráze jsou celkové náklady na výstavbu velmi příznivé.
 1. Odolnost proti vodní erozi
  Působením proudu vody nebo při přetečení hráze je maximálně odplavena svrchní vrstva ornice, která zajišťuje zatravnění a má pouze estetickou funkci. Odolnost proti narušení nebo dokonce protržení hráze je extrémně vysoká.
 2. Bezprůsakové řešení
  Dlouhodobé testování hrází na průsak ukázalo, že povodňové hráze PROTEX vykazují téměř nulové průsaky.
 3. Estetický vzhled
  Po zakrytí vaků zeminou a jejím zatravnění dochází ve velmi krátké době k splynutí hrází s okolní krajinou.
 4. Vhodnost i pro dočasná opatření
  Systém hrází PROTEX je vhodný i pro výstavbu dočasných hrází. V tom případě je možné využít ztracené směsi, která je svým složením blízká prostředí, ve kterém je hráz realizována. Při jejím odstraňování se plnicí směs rozptýlí v krajině.
 5. Odolnost proti narušení živočichy
  v porovnání se sypanou hrází
 6. Ekologie
  Plnicí směsi jsou testovány a certifikovány na ekologickou nezávadnost.